top of page

COACHING HSP & WERKGELUK

Ben je klaar om meer werkgeluk en energie te ervaren?

De realiteit voelt anders:

je voelt je regelmatig overprikkeld (of onderprikkeld) op je werk;

je bent erg gevoelig voor de sfeer en emoties van collega's;

spanningen en conflicten op de werkvloer raken je;

je hebt moeite met grenzen aangeven richting je collega's of je leidinggevende;

je gunt jezelf weinig rustmomenten;

je bent perfectionistisch, je legt de lat erg hoog;

je hebt onvoldoende zicht op jouw unieke (HSP) kwaliteiten en talenten;

je twijfelt of je überhaupt de juiste opleiding en carrière hebt gekozen?

je bent vaak moe en hebt weinig energie.

Stel je voor dat je hoogsensitiviteit je kracht is..

je kunt prikkels goed managen en weet in balans te blijven;

je kunt je makkelijker afsluiten voor sfeer en emoties van anderen;

je wordt meer intern dan extern gericht;

je herkent je eigen behoeften en grenzen;

je kunt makkelijker nee zeggen;

je kunt je behoeftes makkelijker communiceren;

je gaat vaker voor 80 ipv 100%;

je kent je unieke (HSP) kwaliteiten en talenten en hoe deze optimaal in te zetten in je werk;

je hebt meer energie;

je bent trots op je hoogsensitiviteit!

frionnet-20230116-6301-Suzanne-hr.jpg
frionnet-20230116-6237-Suzanne-hr.jpg

Gun jezelf HSP coaching!

Door coaching op Hoogsensitiviteit & Werkgeluk leer je je eigen sensitiviteit beter kennen en accepteren. We verrichten een hoogsensitiviteitsanalyse en onderzoeken hoe jouw sensitiviteit zich tot jouw coachingvraag verhoudt. We verkennen je unieke HSP talenten en valkuilen en onderzoeken hoe jij stappen richting de gewenste verandering kunt maken. Je hoogsensitiviteit gaat vóór in plaats van tegen je werken!

 

Aan het eind van het coachingtraject heb je dit bereikt:

 • Je hebt meer energie en bent veerkrachtiger;

 • Je kunt je beter afsluiten voor je omgeving; 

 • Je kunt je werk beter prioriteren en focus behouden;

 • Je kent je je eigen behoeftes beter;

 • Je kunt makkelijker je grenzen aangeven;

 • Je laat je perfectionisme vaker los;

 • Je zet je HSP-talenten gericht in in je werk;

 • Je ervaart meer voldoening, plezier en zingeving in je werk.

Pakketprijzen(*):

Basis: €875 euro excl. BTW

Het basis pakket omvat 5 coachingsessies van 1,5 uur inclusief een werkboek waarin je je inzichten en acties noteert en opdrachten uitwerkt.

Plus: €975 euro excl. BTW

Het pluspakket bevat het basispakket aangevuld met:

 • een sessie van 1,5 uur waarin je leert om een persoonlijk prikkelplan op te stellen. Dit geeft je handvatten om (in je werk en privé) beter met prikkels om te gaan en meer energie en rust te ervaren;

 • het Werkgelukt-sjabloon voor het opstellen van een persoonlijk prikkelplan. 

Uitgebreid: €1375 euro excl. BTW 

Het uitgebreide pakket bevat het pluspakket aangevuld met:

 • 4 tussentijdse online incheckmomenten (30 min) waarin je al je vragen kunt stellen;

 • een sessie van 1,5 uur in bijzijn van je partner, een familielid of je leidinggevende. In deze sessie behandelen we wat hoogsensitiviteit is, wat de uitwerking is op jou en deel jij je inzichten en behoeften;

 • een call waarin we de sessie voorbereiden en je focus bepalen (30 min).

(*) Pakketprijs zakelijk (via werkgever): op aanvraag.

Geïnteresseerd? 

TESTIMONIALS

"Ik heb de coaching als een verademing ervaren. Fijn om mijn verhaal te kunnen doen bij een ervaringsdeskundige met daarbij feitelijke input en handvatten om het volledige HSP plaatje te (h)erkennen bij mezelf. De huiswerkopdrachten, de vragen die je stelde en de introspectie die daarmee op gang kwam, heeft veel in gang gezet. Je wist in de sessies gauw de kern eruit te halen voor dát moment en daarbij mijn coachdoel niet uit het oog te verliezen. Je komt energiek, oprecht, kundig en afgestemd over waardoor ik de ruimte voelde mezelf te zijn en mijn wensen en grenzen aan te geven." 

Anouk

bottom of page