top of page

BOEK WERKGELUKT

Nieuwsgierig naar de voordelen van werkgeluk en wil je het werkgeluk binnen jouw organisatie vergroten? Boek Werkgelukt! 

Inspiratiesessie Werkgeluk (1-2 uur)

In de Inspiratiesessie werkgeluk wordt de theorie rondom werkgeluk behandeld, gestaafd met herkenbare voorbeelden uit de praktijk. Aan de orde komt onder meer:

  • waarom investeren in werkgeluk loont;

  • wat duurzaam werkgeluk inhoudt;

  • de rol van de organisatie (cultuur en leiderschap);

  • de rol van de medewerker (persoonlijk leiderschap & persoonlijke ontwikkeling).

We sluiten af met een activerende oefening die de teamspirit versterkt. Instant werkgeluk!

Interactieve workshop Werkgeluk & Persoonlijk leiderschap (dagdeel)

In deze Interactieve workshop komt de theorie rondom werkgeluk aan de orde, waarna de deelnemers onderzoeken wat energie geeft én kost en waar hun krachten en talenten liggen. Ook wordt onderzocht hoeveel zingeving, voldoening en plezier de deelnemers momenteel in hun werk ervaren en hoe hierop winst kan worden behaald. Na afloop van de workshop kunnen de deelnemers direct met één of twee concrete actiepunten aan de slag om hun eigen werkgeluk te vergroten. 

Training "Werkgeluk creëer je zelf"! (2 x 2 dagdelen)

De training "Werkgeluk creëer je zelf"gaat een stap verder dan de Interactieve workshop. De deelnemer zelf staat centraal:

  • de eerste trainingsdag staat - naast de theorie rondom werkgeluk - in het teken van zelfinzicht opdoen en persoonlijke ontwikkeling. De deelnemers doen uitgebreid onderzoek naar hun eigen werkgeluk en hoe dat zich verhoudt tot hun persoonlijkheid, krachten en talenten, valkuilen, belemmerende overtuigingen, energiegevers en energieslurpers. Ook wordt stilgestaan bij het herkennen van hoogsensitiviteit op de werkvloer (bij jezelf of collega's);

  • deelnemers wordt gevraagd om tussen de twee trainingsdagen enkele oefeningen te doen;

  • de tweede dag staat in het teken van zelfsturing: de deelnemers passen het verkregen zelfinzicht toe en formuleren een gedegen actieplan om hun eigen werkgeluk (duurzaam) te vergroten.

Managementsessie

Naast bovenstaande opties kan ook een sessie worden verzorgd voor managers en/of bestuurders, waarbij de focus zal liggen op onderwerpen als kernwaarden en gedrag, organisatiecultuur en directief versus dienend leiderschap. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt gereflecteerd op de eigen organisatie, eigen stijl van leiding geven en worden handvatten aangereikt hoe medewerkers te faciliteren in hun persoonlijk leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.

Klik op contact voor een offerte op maat. 

Mindful Rijk.jpg
Er kan nog niets worden gereserveerd. Kom later terug.
bottom of page